Giường ngủ 2 người nằm 1m6 x 1m8

Thông tin cần biết giường ngủ 2 người bằng gỗ xoan đào. Giường ngủ được làm bao gồm trong cả kệ giường riêng. Nó là cần thiết cho sự ổn định […]